Kaj nudi EFAMT® Tax

EFAMT® Tax omogoča beleženje stroškov in delovnih ur zaposlenih ter vnos novih zaposlenih in novih delovnih sklopov (ali novih podprojektov, podprogramov, projektov). Stroške se knjiži na drugem nivoju,   torej na posamezne delovne sklope, podprojekte, podprograme ali projekte. Če ne potrebujete tako podrobne razdelitve stroškov, jih lahko knjižite tudi na isti delovni sklop/podprojekt oziroma projekt/podprogram.

Uradna poročila:
• Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave
in razvoj za organizacijo (Priloga 1),
• Specifikacija stroškov za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj.

Analitika vam zagotavlja številne preglede:
• po projektih ali programih,
• po delovnih sklopih/podprojektih oziroma po projektih / podprogramih,
• po stroških,
• po delovnih urah, dnevih, mesecih, letih in
• po zaposlenih.

Aplikacija je prednastavljena za:
• eno organizacijo,
• enega uporabnika (eno uporabniško ime in geslo), s katerim
lahko vodite porabo delovnega časa za več zaposlenih,
• en raziskovalno razvojni projekt ali en raziskovalno razvojni
program za poročanje FURS-u, kar lahko samostojno razširite
s podprojekti ali podprogrami.

EFAMT Tax® omogoča vnos, urejanje in brisanje:
• podatkov o vašem podjetju,
• novih zaposlenih,
• novih delovnih sklopov,
• vnos novih podprojektov ali podprogramov,
• delovnih ur in
• stroškov.

EFAMT® je zaščitena blagovna znamka podjetja RR & CO. d.o.o.

Enostavna uporaba EFAMT® Tax

Ob začetku uporabe aplikacije vnesete:
• ime projekta oziroma programa,
• imena zaposlenih na projektu oziroma programu in
• ceno dela, ki jo izračuna računovodstvo (metodologijo predpisuje Pravilnik).

Sproti (dnevno/tedensko/mesečno) vpisujete:
• delovne ure zaposlenih na projektu oz. programu in
• ostale stroške projekta oz. programa.

Mesečno natisnete časovnice (»timesheet«), jih podpišete
in spravite v svoj arhiv.

Pred oddajo svojega davčnega obračuna
• pregledate vpisane podatke v aplikaciji in jih primerjate s podatki iz računovodstva,
• natisnete »Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj«, ga podpišete ter oddate davčnemu organu.

Vso ostalo dokumentacijo, ki jo vodite o svojih projektih, redno spravljajte v svoj arhiv, kot to predpisuje zakonodaja, saj boste to dokumentacijo dolžni predložiti ob morebitnem davčnem pregledu.