• ALI JE SMISELNO VODITI EVIDENCE, TUDI ČE V TEKOČEM LETU NIMAMO DAVČNEGA DOBIČKA?

Da, evidence se splača voditi, ker se dobiček akumulira in lahko uveljavite davčne olajšave v roku 5 let. Vprašajte še vašega računovodjo.

 • ZAKAJ TEGA MOJ RAČUNOVODJA NE NAREDI SAM?

Vaš računovodja lahko naredi vse razen vaših časovnic: ne more vpisovati, kdaj ste delali in kaj ste delali na vašem razvoju/inovaciji. To morate narediti sami oziroma vaši zaposleni.

 • ALI Z UPORABO EFAMT TAX PRIVARČUJEM NA PORABLJENEM ČASU?

Prav toliko, kot če knjižite podatke v spletno aplikacijo EFAMT® Tax. Razlika je v tem, da v aplikaciji takoj najdete napake, ker baza sproti preverja vnose. Če delate z Excelom, morate napake poiskati ročno, kar vam vzame veliko dodatnega časa. Pri uporabi Excela ali podobnih orodij obstaja tudi možnost, da napak z ročnim iskanjem ne najdete in jih nato najde šele davčni inšpektor.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.

 • ZAKAJ MORAM IMETI POSLOVNI NAČRT?

To določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

 • ALI LAHKO UPORABIM POSLOVNI NAČRT, KI JE PRIPRAVLJEN ZA BANKO?

Delno ga lahko uporabite – manjkajo pa poglavja, ki so specifična za razvoj in raziskave in jih banki običajno ne razkrivate.

 • ALI MORAM KOMU POSLATI POSLOVNI NAČRT?

Ne. Imate ga spravljenega v svojem podjetju. Pokažete ga davčnemu inšpektorju, če/ko pride na pregled.

 • ALI MORAM PISATI POSLOVNI NAČRT VSAKO LETO?

V odvisnosti z vašimi razvojnimi načrti skladno pripravljate poslovni načrt. Če poslovni načrt zajema daljše obdobje, potem zadostuje za to obdobje.

 • KAKO DELA EFAMT® Tax?

Ko v spletno aplikacijo vnašate podatke (stroške dela, storitev in materialne stroške), se le-ti avtomatično seštevajo in prenesejo v ustrezna polja v Obrazec za poročilo (za FURS). Z oddanim obrazcem dokažete upravičenost do raziskovalno razvojnih davčnih olajšav. Posledično plačujete nižjo mesečno akontacijo davka na dobiček.

 • KAJ NAREDIM V PRIMERU, DA SE MI TEKOM LETA POVEČA ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN/ALI PROJEKTOV?

EFAMT® Tax vam omogoča, da sami povečujete število zaposlenih in projektov tekom leta. Če je tako določeno v ceniku, vam za spremembo zaračunamo storitev v skladu s cenikom.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.

 • ALI MI ZARAČUNATE TUDI, ČE PO NESREČI DODAM DODATNE ZAPOSLENE ALI PROJEKTE?

Ne. V tem primeru nam napišete email, da gre za pomoto, in zaposlenega oziroma projekt brišete iz aplikacije, ker o njih ne boste poročali FURS-u.

 • ALI NUDITE VSEBINSKO POMOČ PRI UVELJAVLJANJU DAVČNIH OLAJŠAV?

Če potrebujete dodatno vsebinsko pomoč, vam lahko pomagamo pri vsem, kar je povezano z razvojem in raziskavami. Smo specialisti za raziskovalno razvojne projekte in finančni management.

 • ŠTEVILO PROJEKTOV IN ZAPOSLENIH JE ZRASLO PREKO KOLIČIN ZA KATERE OGLAŠUJETE, KAJ LAHKO STORITE?

V družini aplikacij EFAMT® je EFAMT® Tax za mikro in mala podjetja najmanjši produkt. Le-tega se glede na vaše potrebe lahko nadgradi z večjimi in kompleksnejšimi. Sklene se dogovor/pogodba o uporabi celovite aplikacije EFAMT®.

Ni potrebnega nobenega prepisovanja vaših že vnešenih podatkov, saj so vsi podatki v enotni bazi – samo omogočimo vam nov uporabniški vmesnik za dostop v druge module.

Prehod je preprost, ker smo poskrbeli, da so vnosi v vseh različicah enaki, razlike so v možnostih nastavitev, količini analizi in uradnih poročilih za organe upravljanja na različnih nivojih, kot na primer: slovenski razpisi, strukturni in kohezijski skladi, 6. in 7. Okvirni program, Obzorje 2020, EUREKA! in EUROSTARS itd.

 • ALI LAHKO UPORABIM EFAMT® ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA?

Da, lahko. Potrebujete modul za spremljanje in vodenje projekta za nivo celega projekta, tako za koordinatorja kot tudi za vse vaše partnerje.

Podpisati moramo tudi dogovor, za koliko let in za kakšno ceno najemate EFAMT® Coordinator, ki je na uporabo celotnemu konzorciju.

Dobite okrog 120 tabel za analitiko in pomoč pri finančnem managiranju ter ustrezna uradna poročila.

V kolikor vas zanima uporaba aplikacije EFAMT® za projekte v programu Obzorje 2020, si oglejte predstavitev: http://rr-co.eu/efamt.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.

 • ALI LAHKO UPORABIM EFAMT® ZA CELOTNO ORGANIZACIJO?

Da, lahko. EFAMT® se lahko uporablja na nivoju celotne organizacije za spremljanje in vodenje vseh projektov ne glede na vir financiranja.

Aplikacija nudi možnosti:

 • knjiženja vseh časovnic in drugih stroškov za vse projekte, spremljanja projektov v realnem času preko okrog 200 tabel za analitiko;
 • izdelave uradnih poročil po finančnih pravilih razpisovalca nepovratnih sredstev;
 • znotraj celovite aplikacije je lahko tudi modul za EFAMT® Tax.

Podpiše se pogodba o uporabi EFAMT®.

 • ALI TUDI KAJ PROGRAMIRATE PO NAROČILU V SKLOPU VAŠIH APLIKACIJ?

Da. Po dogovoru in sklenjeni pogodbi/naročilu za delo.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.