Poslovni načrt za raziskovalno razvojni projekt

Za mikro in majhna podjetja nudimo izdelavo poslovnega načrta za raziskovalno razvojni projekt (v nadaljevanju: Poslovni načrt) na osnovi katerega bo naročnik lahko pripravil dokumentacijo za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Svetovalec bo pripravil poslovni načrt tako, da bo usklajen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Kupcem paketov ‘Začetni, Osnovni, Razširjeni’ EFAMT Tax nudimo popust na ceno izdelave poslovnega načrta.

 

Rok izvedbe: Delo se opravi najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu celotne dokumentacije.

Vse termine se potrdi obojestransko ob potrditvi ponudbe in plačilu naročila.

Sestanki z naročnikom se lahko opravijo po dogovoru, tudi on-line.


Več Informacij

ga. Petra Rudolf

tel: 01-432-41-91
e: tax@rr-co.eu