Ponudba zajema pregled dokumentacije za razvojno raziskovalne projekte naročnika, na podlagi katere se uveljavlja davčne olajšave za raziskave in razvoj za eno izbrano poslovno leto.

V primeru, da potrebujete pregled za daljše obdobje, nam pišite.

Cilj svetovanja je pregled dokumentacije naročnika, pogovor z naročnikom glede vsebin RRI projektov ter predstavitev ugotovitev upravi.

Zakaj se stranke odločajo za storitev Pregleda dokumentacije?

Podjetja, ki hitro rasejo, imajo več zaposlenih, ki delajo v razvoju ali imajo več oddelkov v katerih potekajo različne faze razvoja, se soočajo s težavo, da jim za kakovostno pripravo dokumentacije za uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj lahko primanjkuje časa oziroma sredstev.

Ker se pravila na tem področju spreminjajo, je potrebno preveriti ali je dokumentacija usklajena z novim Priročnikom Frascati (Frascati Manua) in Priročnikom Oslo (Oslo Manual) ter veljavnim Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj oziroma smernicami resornih ministrstev.

Pregled dokumentacije opravimo za vas hitro in učinkovito in po opravljenem pregledu lahko naročniku ponudimo dodatne storitve in informacijske rešitve za podporo RRI dejavnosti v podjetju.

 

 

cena

redna cena brez DDV akcijska cena brez DDV*
izvedba pregleda RRI dokumentacije 1200 EUR 1000 EUR

* velja izključno s hkratnim naročilom paketov ‘Začetni, Osnovni, Razširjeni’ EFAMT Tax

 

Način plačila: vnaprej, s plačilom avansa v vrednosti naročila oz. po predračunu. Šteje se, da naročnik s plačilom avansa potrdi naročilo storitve.

Potni stroški se obračunajo po opravljeni poti z rokom plačila 8 dni.

Izveda ponudbe postane za svetovalca zavezujoča, ko od naročnika prejme plačilo.

Rok izvedbe: Delo se opravi najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu celotne dokumentacije.

Vse termine se potrdi obojestransko ob potrditvi ponudbe in plačilu naročila.

Sestanki z naročnikom se lahko opravijo po dogovoru, tudi on-line.


Svetovalec

Robert Rudolf, vodja oddelka za raziskave in razvoj

Robert Rudolf je partner in soustanovitelj družbe RR & CO. d.o.o. z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami. Deloval je na petih strokovnih področjih in pridobil državno licenco za predsednika uprave finančne organizacije. Po študiju matematike je začel svojo kariero kot računalniški programer na področju industrijske avtomatizacije v razvoju srednje velikega industrijskega podjetja. Delal je kot predsednik nadzornega sveta velike delniške družbe z več kot 1500 zaposlenimi, ustanovil dve podjetji in sodeloval v številnih mednarodnih projektih.

Je strokovnjak za finančna in razvojna vprašanja na nivoju mikro načrtovanja. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na inovacijske procese znotraj podjetij, učečih se organizacij in raziskovalnih organizacij, na racionalno rabo projektnih metodologij pri raziskovalnih in razvojnih projektih ter na metodološka vprašanja povezana s finančnimi izzivi uporabe nepovratnih sredstev za njihov razvoj. Je mentor našim svetovalcem. Registriran je kot evalvator pri SPIRIT Slovenija. Vodil je postopek finančne kontrole projektov za organ upravljanja v skladu s pravili strukturnih skladov.

 

Več Informacij

Petra Rudolf

tel: 01-432-41-91
e: tax@rr-co.eu